Har du plats med en studsmatta på din tomt? Så vet du!

Väldigt många, och framför allt väldigt mångas barn, drömmer om att ha en egen studsmatta på tomten, men har man en mindre tomt är man kanske tveksam till om en studsmatta egentligen får plats på den eller inte. Just för att hjälpa alla som någon gång grubblat på detta har vi satt ihop en lista med råd som kan hjälpa dig avgöra om en studsmatta egentligen ryms på just din tomt eller inte:

Bestäm dig för vilken storlek du vill ha på studsmattan

Glöm inte att det trots allt tillverkas studsmattor i väldigt många olika storlekar. Även om de allra största studsmattorna förstås tilltalar många är det dock inte säkert att dessa alltid är de bästa, utan de mindre varianterna kan mycket väl vara minst lika bra, men däremot är de lättare att få plats med, även på mindre tomter!
Fundera därför noga på vad den optimala storleken för dig och din familj skulle kunna vara, och är det så att din tomt är något av ett gränsfall, kan vi verkligen rekommendera att du överväger en mindre modell istället för de allra största!

 

Glöm inte att du måste ha plats runt studsmattan också

Står det saker allt för nära studsmattan innebär detta nämligen en säkerhetsrisk, eftersom de flesta olyckor som sker i samband med att man använder en studsmatta sker just eftersom man ramlar eller hoppar av studsmattan och hamnar på något annat. Du bör därför se till så att du har flera meter utrymme runt din studsmatta också, utöver platsen studsmattan tar upp i sig. 3 meter åt varje håll är minimum du får räkna med gällande detta.

Se till så att platsen du väljer inte har några träd, stora stenar eller annat farligt på eller kring sig

Även dessa innebär nämligen en stor säkerhetsrisk för dig, så finns det träd eller något annat på den plats du valt ut för att ställa din studsmatta på, kan det vara så att du måste tänka om, alternativt får du räkna med att göra dig av med dessa säkerhetsrisker på något vis. Har du inget utrymme på tomten där inga säkerhetsrisker finns, är förmodligen din tomt för liten för en studsmatta.

 

Mät platsen du valt ut

På så vis vet du exakt hur mycket plats en studsmatta, samt det utrymme som måste finnas runt den för att studsmattan inte ska vara en säkerhetsrisk, får lov att ta upp. Detta gör det lättare att leta efter studsmattor i exakt rätt storlek och välja bort för stora alternativ för dig och din tomt, och förstå om sådana studsmattor ens finns på marknaden.

 

Var medveten om att studsmattor kan lämna spår på platserna där de stått

Har man t.ex. en gräsmatta som man är rädd om, kommer en studsmatta förmodligen att förstöra den delvis, så det kan vara bra att välja en annan plats att ställa studsmattan på. Har du inte en sådan plats på tomten, som du är mindre rädd om, kan det därför mycket väl vara så att tomten inte är lämplig för en studsmatta.