framför dig kör ett fordon med lgf-skylt. vilken är den högsta hastighet som fordonet får köra?

Framför dig kör ett fordon med lgf-skylt. Vilken är den högsta hastighet som fordonet får köra?

När vi stöter på fordon märkta med lgf-skyltar i trafiken, undrar vi ofta vilken hastighet de får köra. Kort sagt, den högsta hastighet som ett lgf-märkt fordon får köra är 40 km/t.

Vad innebär en LGF-skylt?

LGF-skylten är en särskild märkning för vissa fordon. LGF står för Långsam Gående Fordon, och skylten används framför allt för fordon som inte kan eller får överstiga 40 km/h. Dessa fordon kan vara allt från traktorer till mopedbilar.

Fordonstyp Maxhastighet (km/h) Skylt
Traktor 40 LGF-skylt
Mopedbil 45 Ingen LGF-skylt
Motorredskap klass 1 40 LGF-skylt
Motorredskap klass 2 30 LGF-skylt

Varför finns det hastighetsbegränsningar?

Hastigheten på fordon i trafiken begränsas av flera skäl. Framförallt handlar det om säkerhet. Fordon med begränsad hastighet är ofta stora och tunga, och om en olycka skulle inträffa kan konsekvenserna bli allvarliga. Hastighetsgränser hjälper till att minimera riskerna.

För efterlevnaden av dessa regler spelar du också en viktig roll. Nästa gång du ser ett LGF-märkt fordon på vägen, vet du nu att det har en maximal hastighet på 40 km/t. Ha detta i åtanke och agera ansvarsfullt i trafiken!

0 Shares:
Du kan också gilla