Hur ofta kan man ta Alvedon och Paracetamol?

MEDICINE

Alvedon är ett av de mest sålda receptfria läkemedlen i Sverige. Det har goda egenskaper som kan sänka hög feber och fungera som smärtlindrare. Många tar medicinen vid huvudvärk, ledvärk eller menstruationssmärtor. 

Många tar Alvedon ofta och flera gånger om dagen, men vet alla egentligen vad de tar? Är det verkligen riskfritt bara för att det är receptfritt? Alvedon är inget sockerpiller och här ska vi gå igenom hur ofta man kan ta Alvedon och eventuella biverkningar.

Alvedon 500 mg

Alvedon 500 mg ska alltid tas enligt rekommendationerna och ska aldrig överdoseras. Vuxna och ungdomar rekommenderas att ta max två tabletter åt gången. Men hur ofta kan man ta Alvedon? Rekommendationerna säger var fjärde till var sjätte timme och att högst åtta doser får tas per dygn. 

Eftersom vuxna ska vara försiktiga med användandet av Alvedon så gäller detsamma för barn. Det rekommenderas att barn tar 10-15 mg per kilo kroppsvikt. Dosen kan ges var fjärde till var sjätte timme och max fyra doser per dygn. 60 mg/kg ska absolut inte överskridas. Om barnets feber inte går ner efter två dagar ska det alltid tas kontakt med läkare.

Vissa kanske tänker att ”ta en extra tablett om symtomen kvarstår” inte har någon betydelse. Men det kan det faktiskt göra. 

Risker med Alvedon 

Alvedon innehåller ämnet Paracetamol som vid överanvändning kan orsaka svåra leverskador. Alvedon ska aldrig någonsin tas i samband med alkohol. Gravida uppmanas också att använda medicinen med försiktighet. Den ska tas i lägsta möjliga dos och under så kort tid som möjligt. Varför? Därför att Paracetamol överförs till fostret.

Enligt vissa experter och forskare skulle Paracetamol aldrig blivit godkänt om läkemedlet hade lanserats idag. Studier har gjorts där bland annat svenska reportrar under en period tog 500 milligram Alvedon fyra gånger om dagen – alltså var sjätte timme. Det som är intressant är att de valde att avsluta experimentet redan efter sju dagar. Användningen av Alvedon hade då lett till att testpersonernas Alat-värden (det som mäter leverskador) hade mer än fördubblats.

Ett tips är att du faktiskt läser bipacksedeln under rubriken biverkningar innan du tar läkemedlet. Är du osäker – rådfråga alltid kunnig vårdpersonal.

Alvedon eller Ipren

Alvedon är ett bra läkemedel som underlättar vardagen för många av oss. Men hur ofta kan man ta Alvedon? Jo, som redan nämnts ska läkemedlet tas så sällan som möjligt och i så låg dos som möjligt. 

I vissa fall kan man behöva blanda Alvedon och Ipren. Ipren innehåller inte Paracetamol men i stället Ibuprofen. Dessa läkemedel har liknande effekter men Ipren är också antiinflammatoriskt. Rådgör alltid med vården innan du blandar mediciner.

0 Shares:
Du kan också gilla