bära eller brista kommunikation och relationer i arbetet med människor

Bära eller brista kommunikation och relationer i arbetet med människor

Arbetet med människor är ofta komplicerat och kräver både kommunikation och goda relationer. Men vad innebär egentligen detta uttryck, “bära eller brista”? Den bästa jämförelsen kan vara med ett rep, som måste vara tillräckligt starkt för att bära vikten, men om det är för svagt, kan det brista. Så är det också med kommunikation och relationer.

Varför är kommunikation viktig?

Jo, utan kommunikation går det knappast att bygga och underhålla relationer till andra människor. Den fungerar som en bro mellan människor, vilket gör det möjligt för oss att förstå varandra, att lösa problem tillsammans och ta del av varandras erfarenheter.

Varför är relationer viktiga?

Ingen människa är en ö, vi alla är beroende av andra. Därför är relationer avgörande för vårt välmående. De ger oss tillhörighet, stöd, och känslan av att vara uppskattade. Goda relationer skapas genom ömsesidig respekt, förståelse och acceptans.

Kommunikation Exempel Relation
Lyssnande Att ta emot information utan att avbryta. Respekt
Dialog Öppen och ärlig konversation. Förtroende
Feedback Konstruktiv kritik och beröm. Växa tillsammans
Empati Förmågan att förstå och dela andras känslor. Förståelse

Bära eller brista i praktiken

I verkligheten är det inte alltid lätt att upprätthålla god kommunikation och starka relationer. Det är som undra om repet kommer att bära eller brista. Men om vi är tålmodiga, uppriktiga och strävar efter god kommunikation, kan vi bygga starka relationer som klarar av de tuffaste utmaningar.

0 Shares:
Du kan också gilla
Suzanne Reuter
Läs mer

Suzanne Reuter

Suzanne Reuter – i år, 2022, fyllde hon 70 år jämna. Hon debuterade som skådespelare redan 1978, men…