Hur många bor i Stockholm?

Hur många bor i Stockholm?

Stockholm har alltid varit en populär stad som länge haft fler inflyttade än utflyttade. Men 2018 vände trenden som fortfarande håller i sig. Det är främst barnfamiljer som väljer att lämna Stockholm. Trots detta ökar befolkningsmängden i Stockholm, vilket delvis beror på att det fötts fler barn. Men vilka är det som fortfarande väljer att flytta till Stockholm och hur många bor det egentligen i Sveriges huvudstad?

Även om det är fler som väljer att lämna Stockholm än vad det är människor som flyttar dit är det fortfarande Sveriges folkrikaste kommun. Men hur får man svar på frågan; hur många bor i Stockholm? Statistikmyndigheten CSB kommer i slutet av varje år med färska siffror, vilket gör det enkelt att hitta svar på frågan. Den 31 december 2021 var invånarantalet i Stockholms kommun 978 770. I tabellen nedan kan man följa befolkningsutvecklingen de senaste åren.

Hur många bor i Stockholm 2020? Svar: 975 551 

Hur många bor i Stockholm 2019? Svar: 974 073 

Hur många bor i Stockholm 2018? Svar: 962 154 

Hur många bor i Stockholm 2017? Svar: 949 761 

Det är främst yngre människor från andra kommuner runt om i Sverige som väljer att flytta till Stockholm. De flyttar dels på grund av arbete och studier men också för att få prova på storstadslivet. En annan stor grupp av inflyttade till Stockholm är utrikesfödda från bland annat Finland, Syrien, Irak och Iran.

Vilken är den sanna siffran över hur många som bor i Stockholm?

Hur många bor i Stockholm? är en fråga som egentligen har flera svar. När man gör statistik över antalet invånare utgår man från de antal människor som är folkbokförda i Stockholms stad. Exempelvis så avregistreras en utflyttad person först då denna byter folkbokföringsadress. Flyktingar som bor i Stockholm men som saknar uppehållstillstånd räknas inte heller in i invånarantalet, detsamma gäller andra oregistrerade personer som bor i Stockholm. Med andra ord går det inte säkert att veta hur många som egentligen bor i Stockholm.

0 Shares:
Du kan också gilla