vad är det för skillnad på alzheimer och demens

“Förstår du vad är det för skillnad på Alzheimer och demens? Många använder de två begreppen omväxlande, men trots att de delar många likheter, innebär de inte exakt samma sak.

Vad är Alzheimer?

Alzheimer är faktiskt en typ av demens. Det är den mest vanliga formen och står för 60-80% av alla demensfall. Alzheimer är en progressiv sjukdom, vilket innebär att den gradvis förstör hjärncellerna över tid. Dess orsaker är ännu inte helt förstådda, men det finns vissa genetiska och miljömässiga faktorer som tycks spela en roll.

Symptom på Alzheimer

Orsakerna till Alzheimers sjukdom kan vara olika, men symptomen är ofta likartade. De kan inkludera minnesförlust som påverkar vardagen, förvirring och beteendeförändringar.

Vad är Demens?

Demens är ett generellt namn för en grupp symtom kopplade till hjärnskador och minnesförlust. Dessa symtom kan omfatta problem med minnet, tänkande, problemlösning och språk.

Typer av Demens

Det finns många olika typer av demens, varav Alzheimer är den mest kända. Andra inkluderar vaskulär demens och Lewy Body demens.

Demens Typ Procentandel av Demensfall
Alzheimer Demens 60-80%
Vaskulär Demens 20-30%
Lewy Body Demens 10-15%

För att sammanfatta, även om alla fall av Alzheimer är demens, är inte alla fall av demens Alzheimer. Det är viktigt att korrekt diagnostisera exakt vilken typ av demens en person har, eftersom det kan påverka vilken behandling de får. Att förstå de subtila skillnaderna mellan de två kan hjälpa oss att ge rätt vård och stöd. Så nästa gång du hör termerna Alzheimer och demens, vet du att de inte är utbytbara men snarare två sidor av samma mynt.”

0 Shares:
Du kan också gilla