Sveriges landskap

Sverige är indelat på flera olika sätt, äldre indelningar såsom landskap har vi kvar och nyare indelningar till exempel kommuner och län har vi infört under 1900-talet. Ovanpå detta så har vi dessutom våra tre gamla landsindelningar; Götaland, Svealand och Norrland. Vi använder dessa indelningar i olika sammanhang utan att egentligen tänka så mycket på det. Landskapen är en av de äldre indelningarna av Sverige och det är spännande att vi har lyckats bevara landskapens kultur och traditioner ända från medeltiden. Men hur många landskap har Sverige egentligen och hur har de uppkommit?

De tre landsindelningarna

När de presenterar vädret så använder de ofta indelningarna Götaland, Svealand och Norrland. Detta beror på att vädret kan variera mycket mellan norr och söder på samma dag.

De tre landsindelningarna

Då Sverige är hela 160 mil från norr till söder så har landet såklart stor variation i klimatet mellan olika delar av landet. Likaså är landet varierat gällande geografin, i söder finner du åkrarna, lite längre upp dominerar skog och längst upp i norr så har du fjällanskap. Hela två tredjedelar av Sverige består av skog och en tiondel av sjöar.

Kommuner och län

Till skillnad från indelningar i landskap och landsdelar så är Sveriges kommun- och länsindelningar tillkomna på senare tid. De 290 kommuner som Sverige består av kom till 1962 och var en del i att olika delar av Sverige skulle få ett visst egenstyre i politiska frågor. Under 1930-talet så var det återigen dags att dela in Sverige i 21 län, detta var en indelning som hade ett administrativt syfte.

Hur många landskap består Sverige av?

Sverige är indelat i 25 landskap. Alla landskap i Sverige är en rest från medeltiden, då fungerade varje landskap som ett mindre kungarike med egna lagar och ledare. Idag har landskapen ingen politisk eller administrativ betydelse.

Detta skiljer landskapen från kommuner och län som delas in i politiska och administrativa gränser.

Landskap historia

Det är fascinerande att om du tittar på landskap sverige karta så kommer gränserna att vara desamma som på medeltiden. De flesta landskap har en egen dialekt, historia och kultur, och många identifierar sig med ett landskap. Du kan höra att någon säger “jag är smålänning” som en identitetsmarkör. De flesta uttrycker sin geografiska hembyggd genom att ange landskapet snarare än de län de bor i.

Landskapens roll idag

Inom turismen är det vanligt att lyfta fram det speciella och säregna med landskapet. Ett exempel på det är att folkdräkter som förknippas med landskapet använd vid speciella tillfällen. Det finns vissa föreningar som använder sig av landskapets gränser och det är de flesta idrottsförbunden och hembygdsförbund. Andra föreningar som har inriktning på runstenar och annan historia har ett behov av att använda landskapsgränserna eftersom det var så sverigekarta landskap var delat förr.

Landskapsvapen

Det är inte helt klart när landskapsvapnen kom till. Första gången vi kan se dem i historien är under Gustav Vasa tid. Efter det har landskapsvapnen ofta förändrats inom landskapet. Landskapsvapnen kan ha lite olika motiv, en del symboler härleder till krig medans andra har mer fokus på det lokala traditionerna.

Alla sveriges landskap har landskapsdjur

Våra landskapsdjur har tillkommit på senare tid. Landskapsdjuren har tillkommit genom att folket i Sverige helt enkelt fick rösta fram det djur de ansåg var bäst anpassade till det egna landskapet. Det är nu drygt 30 år sedan landskapsdjuren etablerades som ett begrepp men det finns ett djur till varje landskap i sverige.

Landskapsblommor

Varje landskap i sverige har en landskapsblomma som ska representera landskapet blomman tillhör. Meningen är att du ska hitta landskapsblomman i den natur som landskapet ligger i. Även om det heter landslagsblommor så kan det vara en växt av annat slag som representerar landskapet. Fenomenet med landskapsblommor i Sverige är också relativt nytt. I början på 1900-talet hämtade man iden från USA och sedan dess har vi haft en landskapsväxt som symboliserar svenska landskap.

Öland är Sveriges minsta landskap

Tittar du på sverige landskap karta så hittar du ön och landskapet Öland i Östersjön. Av alla landskapen i Sverige är Öland minsta landskapet. Ön är en populär turistö dit du enklet tar dig via Ölandsbron som går från Kalmar på fastlandet till Färjestaden på Öland. Långa sandstränder lockar dessutom lämpas sig Öland väl för cykelsemester eftersom det är så platt. Landskapsblomman för Öland är Tovsippa eller ölandssolvända. Ölands landskapsdjur är näktergalen.

Sveriges största landskap är Lappland

Lappland är det största landskapet i Sverige, det tar upp nästan en fjärdedel av den svenska landsytan. Sveriges största berg Kebnekaise ligger här och långt upp i norr vid, trerikssröset möts gränserna mellan Sverige, Finland och Norge. Landskapsblomman i Lappland är Fjällsippa och fjällräven är landskapsdjur.

Härjedalen-landskapet utan stad

Av sveriges 25 landskap är Härjedalen är det enda landskapet utan stad. Tittar du på sveriges landskap karta så hittar du Härjedalens landskap i Norrlands inland i mellersta Sverige. Landskapet saknar både städer och industrier. I Härjedalen är Mosippa landskapsfågel och brunbjörn landskapsdjur.

0 Shares:
Du kan också gilla