när övergår äganderätten för en fastighet från säljare till köpare

När övergår äganderätten för en fastighet från säljare till köpare?

Det är inte ovanligt att frågan om när äganderätten för en fastighet övergår från säljaren till köparen ställs. Även om det kan verka komplicerat, är processen ganska enkel att förstå.

Som standard övergår äganderätten till fastigheten när kontraktet undertecknas och köparen har betalat hela köpeskillingen. Men det är viktigt att förstå att för allt detta att hända kräver det en juridisk överlämningshandling, som också behöver bevittnas av två personer. Processen stannar dock inte där; den fullständiga överflytningen av äganderätten sker endast när köparen har registrerats som ny ägare i det offentliga registret.

Steg Processer Orienterande Tid
1. Undertecknande av kontrakt Förberedelse och undertecknande av köpeavtal Omedelbart efter överenskommelse
2. Betalning Köpeskillingen betalas till säljaren Efter undertecknande av kontrakt
3. Juridisk överlämning Utarbetande och bevittande av juridisk överlämningshandling 1-2 veckor efter kontraktet
4. Registrering Köparen registreras som ny ägare i det offentliga registret 3-6 veckor efter kontraktet

Även om processen i teorin kan verka rak fram, kan den faktiskt vara ganska förvirrande. Det är därför klokt att anlita en fastighetsmäklare eller en juridisk expert för att hjälpa till i processen. De har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att undvika potentiella fallgropar och säkerställa en smidig övergång av äganderätten.

0 Shares:
Du kan också gilla